:: Historiek ::

 

 

DANSCLUB SINT-PAULUS te GENT bestaat al meer dan 30 jaar !


 

KORTE HISTORIEK

Dansclub Sint-Paulus zag het levenslicht in maart 1982.
Enkele enthousiaste mannelijke en vrouwelijke dansliefhebbers staken
toen de koppen bij elkaar en de geboorte van hun geesteskind werd een feit.


Een passende locatie op de kop weten te tikken was toen niet zo evident.

Wij lieten ons oog vallen op het parochiehuis van Sint-Paulus, Patijntjestraat, 27 te 9000 Gent.

Nu nog de toestemming verkrijgen van de toenmalige pastoor Emile Van den Daele en klaar was Kees.

E.H. Van den Daele was al even enthousiast als de initiatiefnemers zelf!

Het werd zonder aarzelen een spontane "JA", doe maar. Het officiële startschot was gegeven.

Als dansvormen werd er gekozen voor de ballroom en Latijns-Amerikaanse dansen.
En ook nu zijn wij nog zeer tevreden met deze keuze!

 

Ondertussen kwamen daar ook soms nog andere disciplines bij zoals o.a. mambo, 

salsa, merengue, bachata, paso doble en vele andere.

Als overkoepelend orgaan vertrouwen wij ons clublidmaatschap toe aan

Danssport Vlaanderen VZW, een orgaan dat heel wat

dansclubs en dansscholen groepeert in Vlaanderen.

De bestuurlijke en administratieve leiding berust bij een paar vrijwillige

medewerkers dat totaal belangeloos het dagelijks bestuur 

van de club uitmaakt en in die hoedanigheid 

het reilen en zeilen van de dansclub nauwgezet opvolgt.

De didactische leiding op danstechnisch vlak is in handen van 

Andre Van Langenhoven, gediplomeerd dansleraar bij BULDO

- erkend door Sport Vlaanderen -

met assistentie van zijn vrouw Carine.

Beiden staan garant voor een  perfecte ondersteuning en

kunnen buigen op een lange danscarrière op hoog niveau!


Indien extra info over de club:

 

0477 61 71 37

 

e-mail: dansclubsintpaulus@telenet.be

 

Rekeningnummer BE44 0012 3980 0345